სიღნაღი – ადგილობრივი მედია სააგენტო

რეგიონული საინფორმაციო გვერდი შეიქმნა 2015 წელს. მას შემდეგ აქტიურად ავრცელებს ინფორმაციებს ადგილობრივ დონეზე.

#სიღნაღი #საქართველო #Signagi #Sighnaghi #Georgia

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2022 Media Agency . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.