სესიები

2015   წლის 30  სექტემბერს  16:00   საათზე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში (მისამართი: ქ.სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი #2 ) მოწვეულია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომა

დღის წესრიგი:

  1. ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის  №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

        მომხსენებელი:  მალხაზ  სიფრაშვილი

  1. ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის  სოფ. საქობოში უნივერსიტეტის ქ. #32-ში მდებარე 32 503  მ2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა  და მასზე   განთავსებული შენობა ნაგებობების ( ს.კ #56.03.57.046)  პირდაპირი განკარგვის წესით , სასყიდლით  სარგებლობის უფლებით(იჯარით) შ.პ.ს  ,,თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის“ (ს/კ 211356414) გადაცემასა   და  ქირის  საფასურის  განსაზღვრაზე  თანხმობის მიცემის  შესახებ “ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის #  121   განკარგულებაში ცვლილების  შეტანის  შესახებ;

მომხსენებელი:  ბაადურ  მილაშვილი

  1. ქ.წნორში სიხაშვილის  ქუჩაზე მდებარე  130 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (საკ.კოდი  56.04.56.080) პირდაპირი წესით სასყიდლით სარგებლობის უფლებით (იჯარა )გადაცემაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ;

მომხსენებელი:  ბაადურ  მილაშვილი

  1. ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე-35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 39-ე მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევიოს ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ;

მომხსენებელი:  ნუგზარ ბურდული

  1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის  თემურ ჯავაშვილის შვებულების შესახებ;

მომხსენებელი:   ვლადიმერ ბახტურიძე                     

  1. ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის  27  ნოემბრის  #31 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ;

მომხსენებელი:   ვლადიმერ ბახტურიძე 

    7. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქონების საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ.

       მომხსენებელი გოჩა ბეგიაშვილი

                         

 

საკრებულოს  აპარატი

 
September 2018
M T W T F S S
« Oct    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
სსს